Đặt bánh Chưng Online

Chúng tôi tạm ngừng nhận đặt bánh từ ngày 1/2/2019 đến ngày 8/2/2019.

Đặt bàn qua điện thoại

098 134 9898

Nhận cuộc gọi đặt bàn từ 7 giờ đến 22 giờ các ngày trong tuần

Ưu Đàm Chay

34 Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Facebook: https://www.facebook.com/Uudamchay/

Instagram: https://www.instagram.com/uudamchay